Проект: BG16RFOP002-2.073-24022-C01

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.073-24022-C01 Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места

Бенефициент: „КАРПЕ ДИЕМ-М“ ЕООД

Обща стойност: 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 25.01.2021 г.
Край: 25.04.2021 г.